Aktualności z budowy

IMG_7881

Zakończono prace związane z realizacją fundamentów i ścian fundamentowych.
Zakończono realizację izolacji przeciwwodnej ścian.
Wykonywane są obecnie ściany parteru z bloczków Silka oraz montowane są nadproża.
Wykonano tarczową ścianę dylatacyjną budynku w technologii żelbetowej.